China on January 13, 2018

Venue

Millennium Hotel Chengdu, Chengdu, China

  • Address: No. 41 South Shenxianshu Road Hi-Tech District Chengdu, Sichuan
  • Map: Openstreetmap
  • Contact: +86 28 8512 7777